אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לניהול משיקה תכנית לימודים תלת שנתית
(שלוש שנים וסמסטר) משולבת

"הנדסאים מצוינים"

ללימודי תואר ראשון ושני המיועדת להנדסאים בוגרי יג - יד

לימודי תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה.

ובהמשך, לעומדים בתנאי המעבר >>

לימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי .

על פי הבחירה לעומדים בתנאי המעבר

משך תוכנית הלימודים שלוש שנים + סמסטר

10 סמסטרים רצופים

התכנית מאפשרת לימודים תוך כדי עבודה או שירות במשרה מלאה

2 ערבים בשבוע 15:00-21:00 או ערב אחד 15:00-21:00 ויום ו' 08:00-14:00 .

מלגת שכ"ל עד 15 אלף ש"ח למתאימים!

מספר המקומות בתכנית מוגבל, למקדימים תינתן עדיפות, המתקבלים לתכנית ייהנו ממלגות שכר לימוד בהיקף עד 15 אלף ש"ח .

מבנה התכנית "הנדסאים מצוינים"

First header Second header Third header
First column Second column Third column
First column Second column Third column